• Ošetrenie psa Dornovou metódou spolu s Bankovaním 30 €

  • Ošetrenie psa trvá cca 1h
  • Za pacientami dochádzam k nim domov, alebo na veterinárne kliniky/ambulancie (po dohode)
  • Cestovné náklady sú mimo Martin 0,35 cent / km

  • Psíky umiestnené v útulku, karanténnej stanici alebo dočasnej opatere patriace pod patronát daného útulku, KS alebo OZ ošetrujem zdarma.