Prečo Dornova metóda?

Dornova metóda pre zvieratá je manuálna technika, no zároveň chápe hlbšie vzťahy v opornej sústave a tele zvieraťa, pracuje s rešpektom voči zvieraciemu telu a zákonitostiam prírody. Je to nediagnostická, celotelová a celostná terapia, ktorá manuálne reguluje chybné postavenie kostí v tele bez zamerania sa na problémové miesta. Metodika Dornovej metódy zaisťuje ošetrenie všetkých kĺbových spojení a spojivových tkanív. Pri mechanickej práci s kĺbmi zároveň dochádza k uvoľneniu fascií, ktoré vykazovali zmeny v napätí a citlivosti. Toto celostné ošetrenie zlepšuje aj prúdenie krvi, lymfy a uvoľnenie napätia vo svaloch.

Pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu vykonáva diagnostiku veterinár, ktorý vylúči kontraindikácie, kvôli ktorým nemôže byť zvieratko Dornovou metódou ošetrené.

(Dunová A., Zemanová L., Dornova Metoda Pro Zvířata, Poznání, 2016)

Kedy je vhodná?

Moje certifikácie

certifikat
certifikat

Spokojní pacienti