Ochorenie lakťového kĺbu, ktoré spôsobuje poškodenie niekoľkých častí.

Dysplazia laktovych klbov

Fragmentovaný processus coronoideus (FCP)

Znamená odlúčenie, odlomenie alebo degeneráciu výbežkov lakťovej kosti, ktoré nesú hmotnosť pri záťaži končatiny. Ich poškodením vzniká nestabilita kĺbu a jeho následné zmeny.

Voľný processus anconeus (UAP)

Výbežok zrastá s lakťovou kosťou medzi 20-24 mesiacom. Pri tomto ochorení sa nespojí, je pripevnený iba väzmi. Kĺb je nestabilný a pohyb bolestivý. Dochádza k poškodeniu kĺbovej chrupavky a následnej tvorbe osteofytov.

Osteochondróza je ochorenie, pri ktorom dochádza k odlúčeniu kĺbovej chrupky. Tento úlomok následne kalcifikuje a dráždi kĺbovú chrupavku.

Nesúmernosť lakťového kĺbu

Je spôsobená asymetriou rastu vretennej a lakťovej kosti. Faktorom je dedičnosť (vrodené deformity kostí) a mechanické vplyvy. Dochádza k poškodeniu chrupavky a rozvoja osteoartrotických zmien.

Príznaky

Krívanie, vytáčanie končatiny od tela alebo odľahčovanie končatiny, zníženie rozsahu pohybu, rýchla únava a časté odpočívanie počas aktivity, namáhavé vstávanie, atrofia svalov.

Diagnostika a terapia

Ochorenie sa dá diagnostikovať a určiť stupeň dysplázie jedine RTG vyšetrením vykonanom v celkovej anestézie na oficiálne schválenom RTG pracovisku.

V prípade zistenia ochorenia je možná konzervatívna aj chirurgická liečba. Po operačnom zákroku je potrebné zabezpečiť rekonvalescenciu a rehabilitáciu. Konzervatívna liečba spočíva v pravidelných rehabilitáciách, udržiavaní zvieraťa v dobrej fyzickej kondícii a podávaní vhodných chondroprotektív. Dôležité je zabezpečiť postihnutým jedincom primeraný pohyb. U jedincov s nadváhou je potrebná redukcia hmotnosti.

Ako pomáha Dornova metóda

Dornova metóda je najúčinnejšia ako preventívne ošetrenie udržuje správne postavenie kostí v kĺbe. Po stanovení diagnózy DLK sa riadi podľa pokynov ošetrujúceho veterinárneho lekára. V akútnom stave sa DM nepoužíva.

Spokojní pacienti