Presná príčina ochorenia nie je známa, preto sa používa pojem „syndróm“, pod ktorý zaraďujeme viac ochorení: hypertrofia väzov medzi jednotlivými stavcami, prolaps medzistavcovej platničky, chybná pozícia stavcov následkom mechanických vplyvov, deformované stavce vplyvom dedičných faktorov. Dôsledok je vo všetkých prípadoch rovnaký – útlak miechy v krčnej oblasti.

Príznaky

Zmena pohybových vzorcov, zhoršená koordinácia. Prítomná je aj bolestivosť krku. Príznaky sa najprv objavujú na panvových končatinách, zadok sa pri chôdzi kýva do strán. Závažným prejavom je čiastočné ochrnutie panvových končatín (paraperéza), ochrnutie všetkých končatín (tetraparéza) až po ochrnutie celého tela (tetraplegia).

Woblerov syndrom

Diagnostika a terapia

Diagnostika je široká, zahŕňa ochorenie medzistavcových platničiek , ochorenia bedrových kĺbov, metabolické ochorenia, tumory krčnej oblasti a iné. Dôležité je podrobné laboratórne, neurologické a ortopedické vyšetrenie, to znamená vyšetrenie krvi, RTG, myelografické vyšetrenie, MRI, CT.
V počiatku ochorenia sa používa konzervatívna terapia pomocou liekov, kľudového režimu, kŕmenia z misky vo vyvýšenej pozícii. Vážnejšie stavy sa riešia chirurgicky.

Ako pomáha Dornova metóda

Dornova metóda dokáže regulovať chybné postavenie kostí, ktoré vznikajú kvôli mechanickým vplyvom a predchádzať tak následnému rozvoju syndrómu. Je vhodná ako jedna z metód rehabilitácie pri rozvinutej chorobe. Pokiaľ sa jedná iba o mechanický posun kostí a medzikostné väzy sú pevné a pružné je dornova metóda veľmi úspešná. Pri poškodení štruktúry tkanív a kostí je podpornou terapiou a zmierňuje následky.

Spokojní pacienti