Preventívne ošetrenie domácich miláčikov

Najväčší prínos Dornovej metódy a Osteodynamiky pre zviera je, ak sa používa u zdravého a bezproblémového jedinca, najlepšie od mladého veku v pravidelných intervaloch.
Predchádza sa tak následkom mechanických vplyvov, ktorým je telo vystavené v bežnom živote, najčastejšie športovou záťažou, po pádoch, nárazoch, pri pohybe na nevhodnom-šmykľavom povrchu alebo nevhodnou manipuláciou so zvieraťom. Môže dochádzať k akútnym traumám ale i postupným a nenápadným posunom kostí v kĺboch, ktoré sa časom vyvinú do ochorenia opornej sústavy.

Manuálna terapia sa môže vykonávať od narodenia až do staroby zvierat.U mláďat často dochádza k mechanickým posunom kostí už v tele matky dôsledkom chybného uloženia v maternici. Časté sú komplikované pôrody s následkom rotácií stavcov, hlavne krčnej chrbtice, vykĺbeniu spojenia medzi tylovou kosťou a prvým krčným stavcom. Neopatrnou alebo chybnou manipuláciou pri pôrode dochádza tiež k poškodeniu kĺbových spojení v končatinách a rotácii panvy.

Spokojní pacienti