Luxácia pately

Luxácia pately je vývojové  ochorenie kolenného kĺbu. Príčinou býva zväčša plytká kladka stehennej kosti, kedy dochádza k vybiehaniu pately z kolenného kĺbu na vnútornú (mediálnu) alebo vonkajšiu (laterálnu) stranu. Predpokladá sa, že za vznikom ochorenia je dedičnosť polygénneho charakteru. Občas sa môže luxácia pately vyvinúť z traumatického poranenia kolenného kĺbu.
Luxácia pately patrí k najčastejším ortopedickým problémom psov. Postihuje hlavne malé a trpazličie plemená ako yorkshire terrier, bostonteriér, čivava, miniatúrny pudel, mops, ale úplne neobchádza ani stredné a väčšie plemená (šarpej, akita inu, veľký pyrenejský pes atď).

Príznaky

Klinické príznaky sú rôznorodé v závislosti od stupňa postihnutia a toho, či sa jedná o jednostranné alebo obojstranné postihnutie. Pri ľahšom stupni nemusia byť majiteľom ani spozorované. K najčastejším prejavom patrí nadvihovanie postihnutej končatiny, krívanie rôznej intenzity, chôdza po 3 končatinách a pod.  Typickým príznakom býva aj nečakané prechodné podskočenie počas pohybu.

Luxacia pately

Diagnostika a terapia

Diagnostika sa prevádza ortopedickým vyšetrením a RTG vyšetrením. Na základe vyšetrenia sa určí stupeň luxácie.
Liečba pri ľahších stupňoch luxácie je medikamentózna, pri ťažších stupňoch s výraznými klinickými príznakmi chirurgická. K dispozícii je viacerov operačných metód, postup je individuálny a závisí od stupňa luxácie a rozsahu pridružených zmien.

Prevencia

Pre správnu funckiu kĺbov je dôležitá poloha kostí a pevnosť kĺbového puzdra, okolných svalov a väzov. Fyzická kondícia a pevnosť svalov zaisťujú aj správnu funkciu kĺbov. Rizikovým faktorom je nadváha, pri ktorej sú kĺby vystavené nadmernej záťaži a v kombinácii s nedostatočnou fyzickou kondíciou sú ohrozené nestabilitou viac ako kĺby zvierat s priemernou váhou a pružným telom.
Kedže ochorenie má dedičný základ, prevencia by mala spočívať hlavne v eliminácii postihnutých jedincov z chovov.

Ako pomáha Dornova metóda

Na vrátenie kostí na správne miesto je podstatou Dornovej metódy. Po konzultácii a zhodnotení stavu s veterinárnym lekárom je možné metódu použiť. Pravidelné a preventívne ošetrovanie Dornovou metódou predchádza malým posunom kostí a následnej nestabilite kĺbu.

Spokojní pacienti