Rehabilitácia zvierat s ortopedickým ochorením

Dornova metóda a Osteodynamika sú veľmi účinné terapie rehabilitačného programu u zvierat, ktoré prekonali zranenia, operácie alebo ochorenia, pri ktorých bol postihnutý pohybový aparát. V týchto prípadoch je nutná spolupráca s veterinárnym lekárom, ktorý o rehabilitačnom programe rozhoduje na základe priebehu liečby a zhodnotení zdravotného stavu.

Spokojní pacienti