Manuálne ošetrenie zvieraťa trvá 1 hodinu, nie je vhodné zviera viac zaťažovať. Ošetrenie prebieha vždy za prítomnosti majiteľa. Po prvej terapii nasleduje kontrola, časové rozmedzie určí terapeut podľa potreby, vhodné je dodržiavať odstup 3 týždňov.
Ak sa podarí uvoľniť spojivové tkanivo a navodiť správnu mechaniku kĺbov, nastane úľava a ďalšie návštevy sú už preventívne. Frekvencia ošetrenia závisí na aktivite a záťaži zvieraťa. Majiteľ je poučený o princípoch Dornovej metódy a Osteodynamiky a na ňom záleží, kedy sa rozhodne podľa stavu zvieraťa pre ďalšiu terapiu. Vždy záleží na aktuálnom stave zvieraťa.
Ak je zdravotný stav a prejav zvieraťa v poriadku, odporúčame preventívne ošetrenie 2-4x ročne.

Zvieraťu pomáha v navodení požadovaného pohybu terapeut. U malých zvierat vedie cielený pohyb za pomoci hmatov podľa prepracovanej metodiky. U veľkých zvierat (napr. koní) sa využíva prirodzená chôdza a pohyb zvieraťa. Tlak prstov terapeuta je neinvazívny a plynulý.
Keď sa telo uvedie do pohybu, zapoja sa do práce spojivové tkanivá a svaly. Tie sú zamestnané pohybom, nevytvárajú aktívnu svalovú ochranu a terapeut jemným tlakom reguluje chybné postavenia prirodzene sa pohybujúcich kostí v ich kĺbovom spojení.

Aj keď je Dornova metóda a Osteodynamika jemná a neinvazívna technika, môžu po terapii nastať prechodné zmeny zdravotného stavu. Uvoľnenie kĺbov a tkanív vedie k vyplaveniu nahromadených toxínov a prechodne zvýšenej činnosti pečene, čriev, pľúc, obličiek a kože.
Zviera môže mať krátkodobo hnačku alebo nadmerne močiť, veľmi zriedka sa vyskytne aj zvracanie. Ďalšou reakciu zvieraťa na terapiu môže byť únava, zvýšenie teploty a bolesť celého tela. To je následok uvoľnenia fascií v podkoží, vďaka ktorému dochádza k uvoľneniu nahromadených toxínov. Lymfatický systém začína intenzívne pracovať, ale niekedy je náhlym vyplavením týchto látok dočasne zahltený.
Občas je zviera po terapii neochotné k pohybu a vyžaduje odpočinok. Preto je dôležité, aby majiteľ zvieraťa po terapii sledoval jeho zdravotný stav, bol ohľaduplný a zvieraťu doprial pokoj na regeneráciu, odpočinok a dostatok tekutín.

Kľudový režim po terapii je priamo úmerný stavu zvieraťa. Čím horší je zdravotný stav zvieraťa, tým je dlhší kľudový režim, ideálne do úplného uzdravenia.
Zdravé zviera po preventívnej terapii je možné zapojiť do aktívneho pohybu už druhý deň po ošetrení.
Pokiaľ je to možné, doprajeme zvieraťu 3 dni bez športovej alebo pracovnej záťaže.

Pri manuálnej terapii Dornovou metódou je možné použiť iba techniky, ktoré ovplyvňujú niektorú zo zložiek opornej sústavy, napr. Osteodynamiku – faciálne techniky spolu s bankovaním alebo využitím polarizovaného svetla – biolampy na regeneráciu a uvoľnenie tkanív; a úľavu od bolesti.
Pri aplikácii iných techník a terapií (hydroterapia, masáže, elektrostimulácia, balančné pomôcky, magnetoterapia, atď) sa v rámci rehabilitácie zvieraťa odporúča dodržať niekoľkodňový odstup, aby nedošlo k fyzickému vyčerpaniu zvieraťa a zároveň zahlteniu nervovej sústavy novými vzorcami, informáciami a podnetmi, čo by viedlo k zhoršeniu zdravotného stavu.

Dornova metóda a Osteodynamika rovnako ako všetky rehabilitačné techniky má svoje obmedzenia. Jej bezpečné a účinné použitie vychádza zo znalosti a zodpovednosti terapeuta a jeho spolupráce s majiteľom a veterinárnym lekárom.

Nie je vhodné ošetrovať manuálnou terapiou fenku počas hárania alebo falošnej gravidity. Výnimkou sú akútne poúrazové stavy, iba po konzultácii s veterinárnm lekárom.
Rovnako nie je vhodné ošetrovať manuálnou terapiou ani gravidné fenky (žrebné kobyly). Samice v tomto období potrebujú kľud a odpočinok.  Aplikácia Dornovej metódy a Osteodynamiky je možná iba v akútnych stavoch po konzultácii s veterinárnym lekárom.

Existujú príznaky, ktoré môžu signalizovať vážne ochorenie zvieraťa. Doporučujeme urýchlené vyhľadanie odbornej pomoci u veterinárneho lekára. Pokiaľ sa niektorý z príznakov objaví, zviera sa ošetrovať manuálnou terapiou NESMIE!

 • vysoká teplota
 • zhoršené dýchanie
 • vrávoranie, neudržanie stability, padanie
 • hnačka, zvracanie
 • letargia, zviera nepije a nežere
 • krvavý výtok z telesných otvorov
 • nafúknuté bolestivé brucho
 • zranenie, krvácianie, hematómy
 • otvorené rany, krvácajúce alebo zapálené

Pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu zvieratka vykonáva diagnostiku veterinárny lekár, ktorý vylúči kontraindikácie, kvôli ktorým nemôže byť zviera manuálnou terapiou ošetrené.
V niektorých prípadoch je možné ošetrenie so zvýšenou opatrnosťou, niektoré choroby však ošetrenie úplne vylučujú. Medzi tieto ochorenia patria:

 • akútne bakteriálne či vírusové ochorenie
 • akútne zápalové stavy
 • horúčka
 • rakovina
 • poškodenie kože: rany, vredy, čerstvé jazvy
 • akútna hernia medzistavcovej platničky s veľkou bolestivosťou
 • náhle a neobvyklé zmeny zdravotného stavu
 • bezprostredne po úraze bez predchádzajúceho vyšetrenia lekárom
 • ochorenia kostí: zlomeniny, patologické zmeny
 • nervové poruchy a ochorenia centrálnej nervovej sústavy (tetanus, infarkt miechy apod)
 • akútne zápalové stavy (črevá, žily, kĺby, orgány)
 • akútny reumatický stav kĺbu
 • pomliaždenie alebo naušenie svalu
 • gravidita